De belangrijkste drijvende kracht achter de vooruitgang van de wereld is onze verzamelde kennis; de remmen zijn gebrek aan verbeeldingskracht en ondeugdelijke regelgeving. De uiteindelijke krachtbron zijn de mensen - in het bijzonder vaardige, energieke en hoopvolle (jonge) mensen die in vrijheid leven - die hun wilskracht en denkvermogen ten eigen bate aanwenden, en daardoor vanzelf ook goed werk voor ieder ander doen.

Julian L. Simon

Interdivar B.V.